Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sobre från spanska till svenska

sobreom
leeläs

Översätt sobre till andra språk