Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta skvallerpressen från svenska till spanska

läslee

Översätt skvallerpressen till andra språk