Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ya ves från svenska till spanska

serve
varaser
somcomo

Översätt ya ves till andra språk