Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vivo, viva från svenska till spanska

borvive
livvida
jagsoy

Översätt vivo, viva till andra språk