Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta v��ntar p�� dig, han v��ntar p�� dig, hon v��ntar p�� dig från svenska till spanska

digte
digti

Översätt v��ntar p�� dig, han v��ntar p�� dig, hon v��ntar p�� dig till andra språk