Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta usted va en coche, va en coche från spanska till svenska

ustedNi
comosom

Översätt usted va en coche, va en coche till andra språk