Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tjugotre, 23 från svenska till spanska

Översätt tjugotre, 23 till andra språk