Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tjugo från svenska till spanska

Annons
tvådos
tretres
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt tjugo till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018