Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till slut, äntligen från svenska till spanska

tillal
tilla
tillde

Översätt till slut, äntligen till andra språk