Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till f������rdel f������r från svenska till spanska

tilla
tillde
tillal

Översätt till f������rdel f������r till andra språk