Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta no soy nadie från spanska till svenska

soyjag

Översätt no soy nadie till andra språk