Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta la media naranja från svenska till spanska

tvådos
tretres

Översätt la media naranja till andra språk