Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta klockan är halv åtta från svenska till spanska

Översätt klockan är halv åtta till andra språk