Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta jag är 5 år från svenska till spanska

Översätt jag är 5 år till andra språk