Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta inte ett enda foto från svenska till spanska

inteno

Översätt inte ett enda foto till andra språk