Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta i mitt ������ra från svenska till spanska

livvida
huscasa

Översätt i mitt ������ra till andra språk