Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta heter, han heter, hon heter, den heter från svenska till spanska

Översätt heter, han heter, hon heter, den heter till andra språk