Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hasta ma��ana från svenska till spanska

tillde
tillal
tilla

Översätt hasta ma��ana till andra språk