Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han ska dansa, hon ska dansa, Ni ska dansa från svenska till spanska

Översätt han ska dansa, hon ska dansa, Ni ska dansa till andra språk