Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han heter, hon heter, Ni heter från svenska till spanska

Översätt han heter, hon heter, Ni heter till andra språk