Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta han g��r, hon g��r, han ��ker, hon ��ker, Ni ��ker, Ni g��r från svenska till spanska

Översätt han g��r, hon g��r, han ��ker, hon ��ker, Ni ��ker, Ni g��r till andra språk