Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta g�� en sv��ng, g�� en tur från svenska till spanska

Översätt g�� en sv��ng, g�� en tur till andra språk