Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta enfrentar una seria acci��n från svenska till spanska

enuna

Översätt enfrentar una seria acci��n till andra språk