Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta du bor, bor du? från svenska till spanska

borvive
varfue
varera

Översätt du bor, bor du? till andra språk