Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta den kom tillbaka från svenska till spanska

komven
komvine

Översätt den kom tillbaka till andra språk