Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta den kom tillbaka från svenska till spanska

Annons
komven
Annons
komvine
Annons
Annons
Annons

Översätt den kom tillbaka till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018