Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta de ser, ser de från svenska till spanska

varaser
serve

Översätt de ser, ser de till andra språk