Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta de kan, de känner till från svenska till spanska

tillde
tilla
tillal

Översätt de kan, de känner till till andra språk