Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta conscient de, consciente de från svenska till spanska

varaser
serve

Översätt conscient de, consciente de till andra språk