Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta conocen från spanska till svenska

altill
atill
detill

Översätt conocen till andra språk