Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Vill Ni vara snäll och fylla i den här blanketten från svenska till spanska

Översätt Vill Ni vara snäll och fylla i den här blanketten till andra språk