Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta No, hombre, no från svenska till spanska

manse
manuno

Översätt No, hombre, no till andra språk