Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Kan jag få en tidtabell? från svenska till spanska

Översätt Kan jag få en tidtabell? till andra språk