Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Kan Ni bokstavera det? från svenska till spanska

Översätt Kan Ni bokstavera det? till andra språk