Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Hur dags är vi i … från svenska till spanska

Översätt Hur dags är vi i … till andra språk