Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Har Ni något att förtulla från svenska till spanska

Översätt Har Ni något att förtulla till andra språk