Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta En glass, tack från svenska till spanska

förpor
avpor

Översätt En glass, tack till andra språk