Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Du är tjugo år gammal från svenska till spanska

Översätt Du är tjugo år gammal till andra språk