Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ¿Puede traducir esto al inglés? från spanska till svenska

Översätt ¿Puede traducir esto al inglés? till andra språk