Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta vale från spanska till svenska

Annons
vale   –   OK, okej
vale   –   okej
vale   –   OK
de acuerdo   –   OK, okej
de acuerdo   –   okej
a ver   –   okej, få se
bueno   –   tja, ok, okej
bueno   –   okej, bra, ja
bueno   –   okej, ok
cuesta   –   den kostar
cuesta   –   kostar
igual   –   lika
por igual   –   lika
Annons
servir   –   vara värd
de acuerdo   –   ok
¿de acuerdo?   –   ok?
pena   –   sorg
la pena   –   smärta
la pena   –   sorgen
tan   –   så, lika
Annons
¿adónde?   –   vart?
nuestro,   –   vårt
adónde   –   vart
al igual que   –   lik
igual   –   likadan
igual   –   likadant
igual que   –   samma som
decís   –   ni säger
digo   –   jag säger
dice   –   han säger
dice   –   säger
se dice   –   säger man
dicen   –   de säger
se dice   –   man säger
Annons
nadie   –   ingen
no nadie   –   ingen
Annons

Översätt vale till andra språk

Franska

vale på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

vale på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

vale på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

vale på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.