Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till efterrätt från svenska till spanska

till freds   –   a gusto
hem till   –   a casa de
jag går till   –   voy a
till, för   –   a
till   –   a
till   –   de
till   –   a, al
till, på   –   a
till   –   al
till, för   –   para
till fots   –   a pie
till och med   –   hasta
åt, till   –   para
en till   –   otro
till   –   hasta
till slut   –   por fin
slå till   –   golpear
upp till   –   hasta
till   –   con destino a
till mig   –   para mí
till slut   –   al fin
stöta till   –   dar con
för, till   –   para
dra till sig   –   atraer
till   –   para
lägga till   –   agregar
känner till   –   conoce
känna till   –   conocer
leda till   –   llevar a
till, tills   –   hasta
hjälpa till   –   ayudar
till fots   –   andando
ett till   –   otro, otra
upptill, till   –   hasta
gå till fots   –   andar
till slut   –   al final
en till   –   otro, otra
Annonser

Översätt till efterrätt till andra språk

Franska

till efterrätt på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

till efterrätt på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

till efterrätt på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

till efterrätt på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.