Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta redan, nu från svenska till spanska

Annons
redan?   –   ¿ya?
nu, redan   –   ya
redan, nu   –   ya
redan   –   ya
redan, ju   –   ya
sett   –   visto
har sett   –   he visto
bättre   –   mejor
vet du   –   sabes
du vet   –   sabes
idag, i dag   –   hoy
bli bättre   –   mejorar
för idag   –   para hoy
till idag   –   para hoy
Annons
jag är   –   estoy
den bäste   –   el mejor
det bästa   –   lo mejor
kanske   –   a lo mejor
bästa   –   mejor
bäst   –   mejor
hellre   –   mejor
bäst   –   ella mejor
Annons
samma sak   –   lo mismo
detsamma   –   lo mismo
just nu   –   ahora mismo
samma   –   mismo
samma   –   el mismo
här   –   aquí mismo
själv   –   mismo, misma
samma   –   mismo, misma
genast   –   ahora mismo
idag   –   hoy
redan, nu   –   ya
Annons

Översätt redan, nu till andra språk

Franska

redan, nu på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

redan, nu på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

redan, nu på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

redan, nu på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.