Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ihop från svenska till spanska

samla ihop   –   recoger
samla ihop   –   juntar
Annons
vara ihop   –   salir
bo ihop   –   convivir
röra ihop   –   revolver
samla   –   coleccionar
plocka   –   recoger
vara med   –   juntar con
sammanleva   –   convivir
återta   –   recoger
hämta   –   recoger
Annons
gå ut   –   salir
dejta   –   salir con
bli bra   –   salir bien
avgå, gå ut   –   salir
avgå   –   salir
vara, bli   –   ser
ska vara   –   que sea
vara   –   ser
vara   –   durar
kan det vara   –   será
vara med   –   participar
bli, vara   –   resultar
vara   –   estar
Annons
vara kvar   –   quedar
vara, räcka   –   durar
ligga, vara   –   residir
hålla, vara   –   durar
vara värd   –   servir
Annons
Annons

Översätt ihop till andra språk

Franska

ihop på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

ihop på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

ihop på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

ihop på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.