Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta i vanliga fall från svenska till spanska

i alla fall   –   total
fall   –   el caso
fall   –   caso
fall   –   la caída
alla   –   todos, todas
där   –   allá
alla   –   todos,
alla   –   todos
där   –   allá , allí
där, borta i   –   allá
alla   –   todo el mundo
sätt   –   maneras
fallet   –   el caso
fallet   –   el caída
normal   –   normal
vanlig   –   normal
vana   –   la costumbre
nåja   –   bueno
nåja   –   pues
nåja, då   –   pues
alltid   –   siempre
gamla   –   de siempre
så att   –   total que
totalt   –   en total
sammanlagt   –   en total
helschysst   –   total
kort sagt   –   total
varje dag   –   al día
  –   entonces
alltså   –   entonces
varje dag   –   cada día
varje år   –   cada año
varje   –   cada
Annonser

Översätt i vanliga fall till andra språk

Franska

i vanliga fall på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

i vanliga fall på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

i vanliga fall på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

i vanliga fall på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.