Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta hasta från spanska till svenska

hasta   –   till, tills
hasta   –   upptill, till
hasta   –   upp till
hasta   –   till
hasta   –   till och med
hasta   –   tills
hasta luego   –   hej då
hasta luego   –   vi ses
otro   –   en till
otro, otra   –   ett till
otro, otra   –   en till
a   –   till, på
a   –   till, för
a   –   till
a, al   –   till
al   –   till
de   –   till
voy a   –   jag går till
dar con   –   stöta till
con destino a   –   till
a casa de   –   hem till
golpear   –   slå till
por fin   –   till slut
para   –   för, till
para mí   –   till mig
atraer   –   dra till sig
a pie   –   till fots
para   –   till, för
para   –   åt, till
para   –   till
al fin   –   till slut
al final   –   till slut
nombrar   –   utse till
andar   –   gå till fots
conocer   –   känna till
Annonser

Översätt hasta till andra språk

Franska

hasta på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

hasta på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

hasta på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

hasta på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.