Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta cada quien från spanska till svenska

¿quién?   –   vem?
quién   –   vem
cada día   –   varje dag
cada año   –   varje år
cada   –   varje
cada uno   –   var och en
ganó   –   vann
al día   –   varje dag
toca   –   spelar
toca   –   han spelar
ganáis   –   ni vinner
ganan   –   de vinner
ganamos   –   vi vinner
toca   –   rör
toco   –   jag spelar
eres   –   du är
eres   –   du är, är du
eres   –   är du, du är
paga   –   fickpeng
pagan   –   de betalar
pago   –   betalar
obtuvo   –   fick
tres   –   tre
juegas   –   du spelar
todo   –   allt
de todo   –   av allt
juego   –   jag spelar
apostar   –   satsa allt
todo, toda   –   allt
Annonser

Översätt cada quien till andra språk

Franska

cada quien på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

cada quien på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

cada quien på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

cada quien på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.