Svensk-spanskt lexikon

Det öppna svensk-spanska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till spanska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta När går bussen (båten, flyget, tåget) till … från svenska till spanska

till freds   –   a gusto
hem till   –   a casa de
till mig   –   para mí
för, till   –   para
till, för   –   para
åt, till   –   para
till   –   para
till idag   –   para hoy
till, för   –   a
till, på   –   a
till   –   a
till   –   de
till   –   a, al
till   –   al
jag går till   –   voy a
till slut   –   por fin
stöta till   –   dar con
dra till sig   –   atraer
till fots   –   a pie
en till   –   otro
slå till   –   golpear
upp till   –   hasta
till och med   –   hasta
till   –   con destino a
till slut   –   al fin
till   –   hasta
gå till fots   –   andar
utse till   –   nombrar
leda till   –   llevar a
känna till   –   conocer
till, tills   –   hasta
till slut   –   al final
hjälpa till   –   ayudar
Annonser

Översätt När går bussen (båten, flyget, tåget) till … till andra språk

Franska

När går bussen (båten, flyget, tåget) till … på franska

Franska är ett av de största romanska språken och räknas som ett världsspråk. Det talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner.

Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska.

Spanska

När går bussen (båten, flyget, tåget) till … på spanska

Spanska är ett ibero-romanskt språk och talas som modersmål av 386 miljoner människor, varav 90% i Syd- och Nordamerika.

Mexico är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska behärskas dessutom av ca 15% av befolkningen i USA.

Spanska är officiellt språk i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Marocko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela.

Tyska

När går bussen (båten, flyget, tåget) till … på tyska

Tyska är ett germanskt språk talat av omkring 120 miljoner människor, vilket gör det till Europas näst största språk (efter ryska) och det germanska språk med, näst efter engelskan, flest talare i världen.

Tyska förekommer i många dialekter (med huvudtyperna högtyska och lågtyska), och har mer än de flesta andra germanska språk bevarat mycket av den urgermanska grammatiken, med exempelvis i större omfattning bibehållna kasusböjningar.

Italienska

När går bussen (båten, flyget, tåget) till … på italienska

Italienska är ett romanskt språk inom den indoeuropeiska språkgruppen och talas av ungefär 70 miljoner människor, varav de flesta i Italien.

Den italienska som talas idag är till stora delar baserad på toskanska dialekter och kan sägas vara ett mellanting av dialekterna som talas i Italiens södra delar och de norra delarnas galloromanska dialekt. Den sedan länge etablerade toskanska språkstandarden har de senaste årtiondena börjat bli influerad av den typ av italienska som talas i Milano, Italiens ekonomiska nav.